Category Archives: ẤN TỐNG

Thông tin về ấn tổng kinh sách và các ấn phẩm Phật giáo dành cho cư sĩ, phật tử tại gia của chùa Thùy Long, Quảng Ngãi.

Thông báo thời khóa an cư kiết hạ tại chùa Thủy Long năm Kỷ Hợi 2019

THÔNG BÁO THỜI KHÓA TU HỌC AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA SẮC TỨ THỦY LONG NĂM KỶ HỢI PL.2563 – DL.2019 Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ hàng năm, Tăng đoàn xuất gia phải an cư 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới –

THÔNG TIN VÀ KÊU GỌI GIEO DUYÊN,HỘ TRÌ TU HỌC PHẬT PHÁP

Trong nhiều năm qua ,chúng tôi (chùa Thủy Long,Mộ Đức, Quảng Ngãi) tổ chức các hoạt động từ thiện, hướng tới nhân dân nghèo nói chung và Phật tử nói riêng. Trụ xứ tại một vùng quê biển miền Trung nghèo – Quảng Ngãi, quanh năm chịu nhiều thiên tại và thời tiết khắc nghiệt,

Hình ảnh chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi 2019 tại chùa Thủy Long

Sau 2-3 ngày nhà chùa bao tượng, bao sái chánh điện và khuôn viên chùa Thủy Long để chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi đã gần hoàn tất. Mùa xuân mới, với nhiều an lạc mới và cũng nhiều Phật sự mới không nằm ngoài tinh thần phụng sự và nhập thế. Tăng chúng chùa