I. Cúng dường Tam Bảo:

  • Cúng dường tịnh tài,tịnh vật để xây dựng, tu bổ bổn tự.
  • Cúng dường tượng Phật,tượng Bồ Tát và chư Thánh Hiền.
  • Cúng dường tịnh tài cho chư Tăng tu học

II. Cúng dường Tăng chúng:

– Cúng dường tịnh tài,tịnh vật (y áo,thuốc men,đồ dùng…) để Tăng chúng tu học.

– Cúng dường tịnh vật,phòng ốc…để chư Tăng tu học và hoằng Pháp.

III. Từ thiện:

  • Ủng hộ các chương trình từ thiện mà chùa thông tin tổ chức.
  • Ủng hộ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà chùa kêu gọi giúp đỡ.

Thông tin các tài khoản nhận cúng dương – ủng hộ:
1.Vietcombank chi nhánh Thăng Long,số tk: 0451001709610 – Nguyễn Viết Thành
2.Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển BIDV,số TK: 21710000032419 – Nguyễn Viết Thành
3.Ngân Hàng Techcombank,số TK: 19029667835010 – Nguyễn Viết Thành
4.Ngân hàng Viettinbank ,số TK: 711AC4260952 – Nguyễn Viết Thành.

* Quý vị chuyển khoản xin ghĩ rõ: họ tên (pháp danh) _cúng dường (ủng hộ)_số điện thoại.

Xin chân thành cảm niệm.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.