Tag Archives: đại lễ Phật đản Quảng Ngãi

Thư mời tham dự lễ Phật đản Vesak 2019 tại chùa Thủy Long

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi chư vị Phật tử cùng toàn thể bà con. Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật cùng hân hoan, trang trọng cử hành đại lễ kỷ niệm ngày đản sanh đức Từ phụ Bổn Sư Thích