Tag Archives: khóa tu tại Quảng Ngãi

Hình ảnh Phật tử trao đổi Phật Pháp ngày rằm tháng 5 Kỷ Hợi

Ngày rằm tháng 5, Kỷ Hợi vừa qua; các Phật tử vân tập về chùa tham dự buổi trao đổi Phật Pháp về chủ đề “Sám Hối, Sám Hối Chánh Kiến”. Qua buổi chia sẻ giáo lý Phật Pháp, các Phật tử có được cái nhìn chánh kiến về sám hối và các phương pháp