Tag Archives: MƯỜI NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN)

MƯỜI NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN)

MƯỜI NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN) 1. Thân vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại các loài hữu tình. Tất thảy các loài hữu tình, từ bò, bay, máy, cựa, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân cho đến chúng sanh có cánh, không cánh, có vây, không vây… ở trên mặt đất, dưới biển,