Tag Archives: trao quà từ thiện

Danh sách Phật tử ủng hộ từ thiện mùa Phật đản 2019

                        Vui thay giáo pháp được vang                           Vui thay tăng già hòa hợp                           Vui thay tứ chúng đồng tu. Vui thay đức Phật ra đời, ban vui cứu khổ cho chúng sanh khắp chốn Ta Bà. Hòa chung trong không khí rộn